Educatieve video’s voor Museum Wierdenland

In opdracht van Museum Wierdenland in Ezinge produceerden we een korte video over enkele typische kenmerken van de natuur in het noordelijk kweldergebied. https://vimeo.com/235925241 In het kader van het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ is door ons een viertal korte videoanimaties geproduceerd. De korte animaties zijn bestemd voor basisscholieren. Ze geven beknopte inleidingen die door het belichten van enkele belangrijke thema's het begrijpen van terpen en wierden ondersteunen. https://vimeo.com/235244597 De educatieve website bij het project "Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling" is ook door ons ontwikkeld, in opdracht van Museum Wierdenland te Ezinge. https://vimeo.com/233627838 De website is in de winter van 2017 gelanceerd. Naast de educatieve website hebben wij een mobiele site gemaakt voor kleine excursies in de dorpen.

Continue Reading
Onze maquette van een woonstal staat in Ezinge
Maquette van een woonstal

Onze maquette van een woonstal staat in Ezinge

Maquette van woonstal te zien bij “Pioniers van het noorden” Vorige jaar opende in Museum Wierdenland te Ezinge de tentoonstelling “Pioniers van het noorden”. Op die tentoonstelling was naast een aantal andere objecten ook de maquette van een woonstal te zien die door Heleen Abelsma in de studio is gemaakt. Toevoeging: de woonstal is inmiddels verhuisd naar de educatieve ruimte bij de ingang van het museum. Educatieve doelen De maquette van een woonstal dient een dubbel educatief doel. Ten eerste geeft het een impressie van het leven in een dergelijke woning in het noordelijke wierdengebied. Ten tweede moet het huis schoolkinderen en -klassen inspireren zelf aan de slag te gaan. Om die reden zijn zowel het model, als alle attributen gemaakt van materialen die iedereen eenvoudig in de omgeving en doe-het-zelf winkels kan vinden. het houten geraamte bijvoorbeeld is van bamboe uit een tuincentrum. Als we een dergelijk project als serieuze maquette-bouwer zouden hebben benaderd, dan hadden we natuurlijk houten miniatuurbalken en -palen moeten maken. Hoe realistischer echter het model, hoe minder het zou inspireren het zelf eens te proberen. Op de door ons ontwikkelde educatieve website hebben wij een bouwtekening als PDF-document geplaatst, zodat leraren er mee aan de slag kunnen zonder eerst veel vooronderzoek te hoeven doen. De maquette van het woonstalhuis na aankomst op de tentoonstelling.…

Continue Reading
Close Menu