Press "Enter" to skip to content

Pangwe masker

Studio-workshop maskers en gezichten. Pangwe masker, linoleumsnede, 2016

Linoleumsnede met de voorstelling van een masker van het Pangwe volk (Afrika).