Educatieve video’s voor Museum Wierdenland

In opdracht van Museum Wierdenland in Ezinge produceerden we een korte video over enkele typische kenmerken van de natuur in het noordelijk kweldergebied.

In het kader van het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ is door ons een viertal korte videoanimaties geproduceerd. De korte animaties zijn bestemd voor basisscholieren. Ze geven beknopte inleidingen die door het belichten van enkele belangrijke thema’s het begrijpen van terpen en wierden ondersteunen.

De educatieve website bij het project “Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling” is ook door ons ontwikkeld, in opdracht van Museum Wierdenland te Ezinge.

De website is in de winter van 2017 gelanceerd. Naast de educatieve website hebben wij een mobiele site gemaakt voor kleine excursies in de dorpen.